Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Astrit Hana
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtarite bankare dhe financiare. a)te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qirane financ)

Tiranë 140607000 ALL

ALAR Consulting

L71312045T
(Konsulence ne fushen e menaxhimit dhe marketingut per shoqerite tregtare qe ushtrojne aktivitetin ne fushen e tregtimit te hidrokarbureve. Ndermietesimin ne gjetjen e tregjeve brenda dhe jashte vendit per bl)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni