Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Aurel Byberi
Rezultate gjithsej: 9

ANUAR

L72003029I
(Studimi, projektimi, ndërtimin dhe operimin e hidrocentraleve, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike. Projektimin, ndërtimin, mirë)

Tiranë ALL

KËLCYRA 2020

M02324013P
(Studimi, projektimi dhe operim Hidrocentralesh.)

Tiranë ALL

BRADOSHNICE HEC 20

M09831601A
(Studimi, projektimi dhe operim Hidrocentralesh.)

Tropoje ALL

VALBONA HEC 2020

M11718007V
(Sduidimi, projektimi dhe operim Hidrocentralesh.)

Tirane ALL

ABEL ENERGY ALBANIA

M11818003P
(lnvestime dhe sherbime ne fushen e prodhimit te energjise elektrike,shitjes, ndertim HEC, dhe cdo veprimtari e lidhur me te,ndertim, projektim, rikonstruksion ndertime civile, ekonomike, industriale dhe turi)

Tirane ALL

Curraj Energy21

M19026601V
(Studimi, projektimi dhe operim Hidrocentralesh)

Kukes ALL

LEKBIBAJ ENERGY

M21421009V
(1.Prodhimi, transmetimi, shperndarja dhe shitja e energjise elektrike; 2.Ndertimi, operimi dhe venia ne pune e hidrocentraleve; 3.Prodhimi, transmetimi, shperndarja e energjise elektrike te prodhuar nga hidr)

Tirane ALL

HEC PICAR SH.P.K

M22107019U
(Studim, projektimi dhe operim Hidracentralesh)

Tiranë ALL

FJORDI 007 SH.P.K

M22128035P
(Studimi, projektimi dhe operimi Hidrocentralesh)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni