Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Avni Braçaj
Rezultate gjithsej: 6

T A I W A N

K32022001U
(Aktivitet në fushën e tregtisë së bareve, restoranteve e hotelerisë duke përfshirë këtu të gjitha ambientet argëtuese, disko, klube nate e lojëra të ndryshme argëtuese në funksion të tyre, lojër)

Tiranë 105515 ALL

DIGA

K92416005R
(Kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar dhe ne vecanti : investime ne fushen e pasurive te paluajtshme. )

Tirane ALL

TAIVAN PARK CENTER-TPC

L92224012M
(Aktivitet në fushën e tregtisë së bareve, restoranteve, hotelerisë duke përfshirë këtu të gjitha ambjentet argëtuese si disko, klube nate dhe lojra të ndryshme argëtuese në funksion të tyre, lojra)

Tiranë ALL

BA2

L92423002G
(Aktivitet në fushën e tregtisë së bareve, restoranteve, hotelerisë duke përfshirë këtu të gjitha ambjentet argëtuese si disko, klube nate dhe lojra të ndryshme argëtuese në funksion të tyre, lojra)

Tiranë ALL

TAIWAN BUSINESS CENTER-TBC

M02304033V
(Aktivitet ne fushen e tregtise se bareve, restoranteve, hotelerise duke per fshire ketu te gjitha ambjentet argetuese si disko, klube nate dhe lojra te ndryshme argetuese ne funksion te tyre, lojra te ndryshme )

Tiranë ALL

SELECT ENERGY

M22415014G
(Shoqeria do te kete per objekt kryesor aktiviteti ndertimin, mirembajtjen dhe operimin e centralit gjenerues te energjise elektrike fotovoltaike dhe veprave ndihmese per projektin "Karpen Kavaja", ne zonen K)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni