Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Banka Societe Generale Albania
Rezultate gjithsej: 1

SOGELEASE ALBANIA

K92025003L
(Ushtrim i veprimtarisë së qirasë financiare, qiradhënia financiare e sendeve të luajtshme dhe pasurive të paluajtshme, duke përfshirë dhe financimin ose kredi dhënien në funksion të veprimtarisë së)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni