Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Berat
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjellesi Berat-Kuçove (Ish-Ujesjelles Kanalizime Berat)

J62903166T
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së)

Berat 22325689 ALL

Berat City Green- BCG (ish "Tregu me shumice fruta-perime Berat")

K83121001C
(Funksionimi i tregut me shumice fruta-perime. Dhenia me qira e hapesirave dhe ambjenteve te tregut me shumice, personave fizike dhe juridike qe tregtojne fruta-perime. Dhenia me qira e hapesirave dhe ambjent)

Berat ALL

FK TOMORI 1923

L13224002A
()

Berat 25000 ALL

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME BERAT SH.A

M23511002O
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsurnatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses )

Berat ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni