Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Klos
Rezultate gjithsej: 2

FUTBOLL KLUB KLOSI

M18622901M
(Organizimi I aktiviteteve sportive ne fushen e futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir per sportin e futbollit si dhe pjesmarrja ne garat sportive te organizuara nga Federata Shqipare e Futbollit. Futja ne tregun )

Klos ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A

M27109701L
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshern i konsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses )

Diber ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni