Skip to content

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-16 08:31:08
JSON

NIPT: M27109701L
Administrator: Mario Bakalli
Objekti i Veprimtarisë: a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshern i konsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumatoreve; d) Sherbirni i grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujerave te ndotura; e) Mirernbajtja e sistemeve te ujerave te ndotura, si dhe te impianteve te pastrimit te tyre. 2. Shoqeria duhet te realizoje cdo lloj operacioni financiar apo tregtar qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi. 3. Shoqeria ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01/09/2022
Rrethi: Diber
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Lorena Hasa; Leonard Daçi; Doris Meçani; Gentian Llaci; Flauers Shoshi; Ruzhdi Deda; Eduart Abazi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Peshkopi, Lagjja "Treg'', Rruga "Ismail Feta", Nr.22/95 Pasurie, Zona Kadastrale Nr.2932

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.09.2022
Akt Marreveshja e Krijimit te Shoqerise
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja