Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Memaliaj
Rezultate gjithsej: 2

UJESJELLES KANALIZIME MEMALIAJ

M09831502C
(Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumatoreve. Sherbimi I grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujrave te ndotura.)

Gjirokaster ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër sh.a

M23329601L
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem ikonsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c)Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se )

Gjirokaster ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni