Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Patos
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

NDERMARJA E UJESJELLSIT PATOS

J63208406B
(Shërbimi i furnizimit me ujë te pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij, mirëmbajtja e sistemit (eve) të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së k)

Fier 201633151 ALL

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME FIER SH.A

M23315402G
(Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsurn)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni