Skip to content

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME FIER SH.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 08:10:04
JSON

NIPT: M23315402G
Administrator: Petrit Kanani
Objekti i Veprimtarisë: Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsurnatoreve. Sherbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit te ujerave te ndotura. Mirembajtja e sistemeve te ujerave te ndotura, si dhe te impianteve te pastrimit te tyre. Shoqeria duhet te realizoje cdo lloj operacioni financiar apo tregtar qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME FIER SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 08/09/2022
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Lorena Hasa; Alda Yzeiraj; Adela Kila; Anisa Petani; Eqerem Beqiraj; Juxhin Osma; Piro Ndreu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Rruga Adriatiku, Lagja 1 Maji.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.09.2022
Akt Marreveshja e Krijimit te Shoqerise
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -3 135 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:10,00
Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli