Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Perrenjas
Rezultate gjithsej: 1

SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME POGRADEC

M24416601U
(Sherbimi i fumizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumat)

Pogradec ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni