Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Vorë
Rezultate gjithsej: 5

UJESJELLES KANALIZIME DURRËS Sh.a

J61819502V
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Durrës -297534844 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË 

J62005002O
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së kons)

Tiranë 626102000 ALL

Klubi i futbollit VORA

K92110016Q
(Organizimi, drejtimi, financimi dhe administrimi i klubit të futbollit VORA. Organizimi i aktiviteteve sportive, pjesëmarrje në aktivitete të organizuara nga FSHF, FIFA dhe UEFA, brenda dhe jashtë vendit. )

Tiranë ALL

Ujësjellës Kanalizime Vora

L62017028A
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Tiranë ALL

Ujësjellësi Kanalizime Bashkia Vorë (UKBV)

L72320032H
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Tiranë 0 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni