Skip to content

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-06 13:05:08
JSON

NIPT: J62005002O
Administrator: Redi Molla
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve, shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujerave të ndotura dhe shitja e tij, mirëmbajtjen e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe impjanteve te pastrimit të tyre. Studimin, projektimin e ndërtimin e sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. Lidhjen e kontratave të furnizimit me ujë me konsumatoret në zonën e shërbimit. Lidhja e konsumatorëve me rrjetin publik të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të ujrave të ndotura. Projektimi, miratimi dhe zbatimi i skemave të furnizimit me ujë. Zhvillimi i rrjetit te furnizimit me ujë dhe kanalizimeve duke e përshtatur atë me standartet ndërkombetare.Shërbimi ndaj konsumatorit në funksion të përmbushjes së detyrimeve kontraktuale dhe ato të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore në fuqi. Zbatimi i rregulloreve higjeno-sanitare dhe mjedisore të miratuara për projektimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin e objekteve te furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të ujrave të ndotura.
Emërtime të tjera Tregtare: UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 28/12/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 147 483 647,00
Numri i pjesëve: 2 544 398
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Lulzim Vrana; Keti Luarasi; Sokol Ndreu; Alban Dokushi; Taulant Tusha; Iv Rokaj
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: X - Leje e integruar mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: I-Bashkimi me Përthithje –Ujësjellës Qytet-Fshat:
Në datë 17.07.2003:Në bazë të Urdhrit Nr.228 datë 04.06.2003, të aksionarit Ministria e Ekonomisë, është miratuar bashkimi me përthithje i shoqërisë së përthithur “Ujësjellës Fshat” Tiranë, me shoqërinë përthithëse “Ujësjellës-Kanalizime Qytet” Tiranë, dhe është krijuar “Ujësjellës Kanalizime Tiranë” Sh.a. Nga procesi i bashkimit, kapitali themeltar i shoqërisë u zmadhua nga vlera 2.008.900.000 lekë në vlerën 2.561.571.000 lekë. Ndryshimet për emrin dhe kapitalin e shoqërisë janë miratuar nga Urdhri i aksionarit Nr.19 datë 09.02.2004.

II-Bashkimi me përthithje Hec Lanabregas-UKT:
Në datë28.12.2012:Në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës Nr.02 datë 27.08.2012 dhe Nr.03 datë 17.09.2012 është miratuar Fillimi i procedurave të Procesit të Bashkimit me Përthithje të shoqërisë të përthithur HEC Lanabregas nga Shoqëria përthithëse Ujësjellës Kanalizime Tiranë Sh.a. Në datë 07.02.2013: Në bazë të Vendimit të Asmablesë Nr.01 datë 16.01.2013, është miratuar Marrëveshja e Bashkimit me përthithje.(Dokumentacioni: Vendimet dhe Projekt-Bashkimi me përthithje).

III-Ndarja e shoqërisë UKT:
03.Në datë 22.08.2017:Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.11 datë 31.08.2016, janë miratuar modalitet për ndarjen e aksionerëve Bashkia Vorë dhe Bashkia Kamëz nga shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë. Ndarja e shoqërisë UKT është miratuar në datë 20.11.2017, në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.11 datë 13.11.2017, mbështetur në VKM Nr.63 datë 27.01.2017, nw 3 shoqëri të reja, të tilla si: Ujësjellësi Kanalizime Bashkia Kamëz, shoqëria Ujësjellësi Kanalizime Bashkia Vorë dhe Ujësjellësi Kanalizime Bashkia Tiranë.(Dokumentacioni justifikues: Vendimet e Asamblesë, Marrëveshja e Ndarjes së shoqërisë, Raporti i ekspertit për ndarjen i datës 31.12.2016). Statusi i shoqërisë nga "Aktiv", është bërë "Ç'egjistruar pa likuiditet".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Tiranë; 5 Maji pranë Medreses.

Adresa:
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyrë arkëtimi dhe marrëdhenie me konsumatoret, Rruga e "Dibrës", pallati nr. 5, dyqani nr. 3.
Tiranë, Paskuqan, Babrru Qendër, Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga"Demokracia" nr. 13, Babrru.
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga "Ismail Qemali" Pranë Postës Nr.2, (Liceu Artistik).
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga "Medar Shtylla", pallati nr.26, dyqani nr.3.
Tiranë, Vorë, Vorë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Vorë, Njësia 6.
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga "Muhamet Gjollesha", Pranë Rep.Zjarrfikesve, (Njësia 4).
Tiranë, Tiranë, Tiranë , Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Blv."Zhan D'Ark", pallati Cez, dyqani nr.1.
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga "Riza Cerova", pallati Xhejs kati I pare, (Njësia 1).
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga "Arkitekt Kasemi", pallati 54, dyqani nr. 3.
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhenie me konsumatoret, Rruga e "Barrikadave", nr. 63.
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Porta e ish Kombinatit Tekstil Tiranë, (Njësia 5).
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga "Unaze e Re" pallati Romario, kati i parë.
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga" Ali Demi", pallati Gener 2, kati i parë.
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga "Don Bosko", pallati nr. 26, dyqani nr. 3.
Tiranë, Kashar Yzberisht Rruga Tre Dëshmoret, Pallati Arlis nr.1, Dyqani nr.6.
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga "Lord Bajron" pallati nr. 54/1.
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga "Mine Peza" pallati nr.2, dyqani nr.10.
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatorët, Rruga e "Elbasanit" Rrethrrotullimi Sauk.
Tiranë, Tiranë, Tiranë Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga "Janos Hunyadi", pallati nr.8, dyqani nr.10.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga "Preng Bib Doda", Blloku Vasil Shanto, (Njësia 3).
Tiranë, Kamëz, Kamëz Zyrë arkëtimi dhe marrëdhënie me konsumatoret, Rruga "Shkodrës” dyqani nr.1, Kamëz.

Faqja Web:
http://ujesjellesitirane.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Bashkimi UKT-HEC LANABREGAS
BAshkimi Ujesjelles Qytet-Ujesjelles Fshat
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 06.03.2021
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 765 649 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 626 102 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 527 047 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 641 232 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 430 063 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 22 723 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 245 620 761,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -816 698 350,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 376 478 371,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 8 337 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 18 883 550,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 208 576 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 941 518 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 959 216 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 100 652 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 874 999 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 153 804 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 973 702 292,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 229 565 819,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 102 428 121,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 227 522 029,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 1 138 662 232,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.B