Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bujar Bushaj
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

BUSHI - SERVIS (Ish BUSHI)

J61821054G
(Eksportimi, importimi dhe tregetimi me shumice dhe pakice pjese kembimi te automjeteve , automjeteve, makineri dhe paisje per bujqesine, industriale, bujqesore, blegotrale dhe teknologjike te cdo lloji, i malla)

Tiranë 21452527 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni