Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bujar Hoxhaj
Rezultate gjithsej: 2

BUJARI

J62904138T
(Import-eksport, shitje me shumicë e pakicë mallra e artikuj të ndryshëm lëndë të para, makineri që shërbejnë për prodhimin e tyre, shërbimeve të ndryshme, transport të mallrave e pasagjereve, agje)

Berat 691821 ALL

MAREL GROUP PRODUCTION

L61504039J
(1. Mardhëniet ME PUBLIKUN - MARKETING AGENCY Menaxhimi i reputacionit dhe imazhit të biznesit. Planifikimin strategjik të Publicitetit. Media reLaçion, Media e shkruar dhe Elektronika monitoring Editing kor)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni