Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Burhan Hafizi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

ANGERBA

L01322018T
(Projektim dhe supervizion. Instalime hidrosanitare. Furnizim me ujë, kolektorë shkarkimi. ujësjellës kanalizime urbane rurale. Vepra ujitje-kullimi-impiante vaditëse-diga deri në 10 m-dampa. Vepra të tra)

Tiranë 6260489 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni