Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:DUKAGJINI
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE (Ish Banka Arabe Shqiptare Islamike)

J91811004Q
(Veprimtari Financiare dhe Bankare)

Tiranë 39782000 ALL

INTERNERGO ALBANIA

K71808004A
(Ndërtim, Operim, Shfrytëzim, Prodhim, Tregti në fushën e energjisë, etj.)

Tiranë ALL

INSIG SH.A

L71325019D
(Ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit dhe risigurimit, nëpërmjet përgatitjes, ofrimit, nënshkrimit dhe zbatimit të kontratave të sigurimit "Jo-Jete", sipas termave dhe klasave të përcaktuara në Ligji)

Tiranë ALL

"EUROSIG INVEST"

M22416005M
(1.Administrimi i Fondeve te Pensionit Vullnetar. 2.Administrimi i Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive me oferte publike 3.Konsulenca dhe veprimtari te tjera ne perputhje me kufizimet e legjislacionit te f)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni