Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:DUKAGJINI
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE (Ish Banka Arabe Shqiptare Islamike)

J91811004Q
(Veprimtari Financiare dhe Bankare)

Tiranë 39782000 ALL

INTERNERGO ALBANIA

K71808004A
(Ndërtim, Operim, Shfrytëzim, Prodhim, Tregti në fushën e energjisë, etj.)

Tiranë ALL

INSIG SH.A

L71325019D
(Ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit dhe risigurimit, nëpërmjet përgatitjes, ofrimit, nënshkrimit dhe zbatimit të kontratave të sigurimit "Jo-Jete", sipas termave dhe klasave të përcaktuara në Ligji)

Tiranë ALL

INSIG JETE SH.A

L71325020H
(Ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit dhe risigurimit, nëpërmjet përgatitjes, ofrimit, nënshkrimit dhe zbatimit të kontratave të sigurimit "Jete", sipas termave dhe klasave të përcaktuara në Ligjin N)

Tiranë ALL

"EUROSIG INVEST"

M22416005M
(1.Administrimi i Fondeve te Pensionit Vullnetar. 2.Administrimi i Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive me oferte publike 3.Konsulenca dhe veprimtari te tjera ne perputhje me kufizimet e legjislacionit te f)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni