Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Darien Xhindoli
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

PERPUNIM MERMER GRANIT (Ish Serena Servis)

K04223403D
(Sherbime te ndryshme,import-eksport,transport brenda dhe jashte vendit, perpunim mermer granit dhe cfaredo lloji malli tjeter qe paraqet interes ne realizimin e objektit te veprimtarise tregtare te kesaj shoqer)

Fier 18903998 ALL

ALFLO

L71806040K
(Nxjerrje të mineraleve të papëpunuara, përpunimin e mineraleve, tregti me shumicë dhe pakicë, brenda dhe jashtë vendit të të gjitha llojeve të mineraleve të papërpunuara dhe të përpunuara. Shfr)

Tiranë ALL

BEAUTY of ALBANIA

L72315011G
(Import-eksport , mermere dhe materiale ndërtimi. Nxjerrje dhe përpunim mermere, gurë dhe materiale te tjera ndërtimi. Shitje me shumicë dhe pakicë, materiale ndërtimi dhe industriale. Transporte, bren)

Tiranë ALL

SOLAR SPACE STB

M24526402A
(Të zhvillojë aktivitet në fushën e studim projektim, supervision dhe ndërtim linjash për energjinë elektrike dhe telekomunikacionin, nënstacionet elektrike T. L/T. M/T. U, central dhe hidrocentrale. )

Lushnje ALL

DAG Construction

M34818402Q
(Ndërtime të ndryshme kulturore, turistike, shtetërore, shëndetësore, bujqësore, fabrika, uzina, banesa, komplekse banimi, hotelerie etj. Projektime, instalime, punime restaurimi etj. Veprimtari në fus)

Lushnje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni