Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ded Malutaj
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

JUNIK

J68007522L
(Ndertim: Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industrial, Rikonstr. mirembajtje godina civile e industriale, veshje fasada Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, Pun)

Lezhë 101148696 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni