Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Denis Behluli
Rezultate gjithsej: 3

ECO POINT ALBANIA

L91325032J
(Prodhimi, përpunimi dhe tregtimi i materialeve djegëse të çdo lloji si edhe të drurit, aglomerateve si pellet, tallashe, borsi ulliri etj. Amballazhim i materialeve të ndryshme. Transport mallrash, produk)

Tiranë ALL

Rubicon

M02129014T
(Objekti kryesor i veprimtarise se Shoqerise do te perfshije, por pa u kufizuar ne, emetimin e parase elektronike, kembimin valutor,ofrimin e sherbimit te pagesave, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbim)

Tiranë ALL

CREATIVEON

M12407014L
(Aktivitet ekonomik ne fushen e marketingut, promocion dhe distribution per te gjitha llojet e sherbimeve dhe mallrave. Konceptimi, organizimi dhe menaxhimi i reklamave te fushatave, eventeve, fushatave te ma)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni