Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Dhimiter Filo
Rezultate gjithsej: 1

FAGEB KAVAJE

L73117801H
(Ofrim i rrjeteve te komunikimeve elektronike fikse ose te levizshme dhe faciliteteve shoqeruese. Ndertimi, posedimi, dhenia me qira dhe shrytezimi i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizshme dh)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni