Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Dhionis Heqimi
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

BESTA

J62903182B
(Tregtim me shumice e pakice, import - eksport te artikujve te ndryshem ushqimor, industrial, buqesor, materiale ndertimi, tregtim te armeve te gjahut. Punime ndertimi, te kategorise 1,2,3,6,9 ne fushen e nderti)

Dimal 52987727 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNIPRES

L21623018M
(Botimin e gazetave, revistave, librave ne forma te ndryshme (ne forme elektronike, ne forme te printuar, ne CD etj.) e botime te tjera.Prodhimin e posterave, reklamave, shitje sherbimesh te ndryshme qe lidhen )

Tiranë 32360043 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni