Skip to content

UNIPRES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON

NIPT: L21623018M
Administrator: Era Kokëdhima
Objekti i Veprimtarisë: Botimin e gazetave, revistave, librave ne forma te ndryshme (ne forme elektronike, ne forme te printuar, ne CD etj.) e botime te tjera.Prodhimin e posterave, reklamave, shitje sherbimesh te ndryshme qe lidhen me objektin e veprimtarise se shoqerise ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.Shoqeria do te kryeje cdo operacion financiar, tregtar, industrial qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e veprimtarise se saj.Studime dhe kerkime tregu.Sherbime dhe kerkime marketingu dhe reklame.Organizime fushatash marketingu.Monitorime reklame.Organizime aktivitetesh promovmi.Dizenjim dhe programim faqesh interneti. Kryerja e sherbimeve te transportit te gazetave, revistave, librave dhe produkteve te ngjashme me to.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.04.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 48 400 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 20.08.2012 është urdhëruar :.2012 te Shoqerise Permbarimore Private “TRIS” shpk, ne te cilin eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros mbi kuotat qe zoteron debitori Koço Theodhor Kokedhima, i dtl. 21.04.1959, ne shoqerine "UNIPRESS” shpk, me NUIS (NIPT) L21623018M dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave, duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota. ; 07.06.2013 është urdhëruar: Heqja e mases se sekuestros nga kuotat e Koco Theodhori Kokedhima te bllokuara me shkresen Nr.4499 Prot, date 15.08.2012.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ismail Qemali, Pallati 18

Adresa:
Tirane Rruga "5 Maji", Prane Nish Kimikes

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 19 871 534,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 32 360 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 662 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -3 676 462,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -716 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:94 770 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:109 078 851,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 88 957 568,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016