Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Diana Shehu
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CONSULTANTS (ish "DIANA STUDIO")

K81317002P
(Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis / Ekspertize dhe Auditim Mjedisor / Sherbim ekspertize Zhurme /Plane Menaxhimi / Plan Rehabilitimi Mjedisor / Plane veprimi /Studime Fizibiliteti /Menaxhim Projektesh / Konsule)

Tirane 8246765 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PLUS COMMUNICATION (ish "MOBILE 4 AL")

K91811014B
(Shoqëria ka për objekt dhënien, në çfarëdolloj forme, e shërbimeve të konsulencës dhe asistencës (qoftë edhe me natyrë administrative) ndaj të tretëve. Në veçanti, Shoqëria mund të ushtrojë)

Tirane 244714000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni