Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Dritan Çelaj
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

RIVIERA

J66903244D
(Ndertim civile ne fushen publike dhe private, ne infrastrukture (rruge, sisteme drenazhi, vepra arti, sisteme ujesjelles - kanalizime, porte aeroporte etj). Implementimi i projekteve energjitike (nenstacione, l)

Tiranë 5979507 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Atlantik - Shoqeri Sigurimesh (Ish A T L A N T I K)

K11807008V
(Shoqëri sigurimesh)

Tiranë 131887076 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni