Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:EURO - AL
Rezultate gjithsej: 1

HydroEnergy

K91527017E
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi e mirëmbajtja e HECEVE "Murdhari 1 "dhe " Murdhari 2 " dhe prodhimi, transmetimi, shitja dhe tregtimi i energjisë elektrike të prodhuar. <br/)

Tiranë -143556986 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni