Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:EUROPETROL GROUP
Rezultate gjithsej: 4

AL.GLOBAL OIL

L62214509P
(Importin dhe eksportin e hidrokarbureve te gjitha llojeve, te karburanteve, naftes, gaz dhe nenprodukteve te tyre me shumice si dhe perpunimi i naftes bruto dhe nenprodukteve te saj.)

Tiranë ALL

EURO TANK

L82226505A
(Perpunimi, rafinimi, transporti dhe tregetimi me shumice e pakice, i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj. Tregetim me shumice dhe pakice i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre, import - eksport i hid)

Durrës ALL

ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK

L82320043A
(Investime dhe sherbime ne fushen e hidrokarbureve, sherbime portuale dhe doganore, si dhe sherbime te ndryshme detare. Pjesemarrje dhe iniciativa te tjera koncesionare. Administrimin e aktivitetit ne zona te li)

Tiranë ALL

EUROPETROL EXPORT

L82323501B
(Perpunimi, rafinimi, transporti dhe tregtimi me shumice e pakice, i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj. Tregtim me shumice dhe pakice i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre, Import - eksport i hidro)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni