Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Eglantina Gerveni
Rezultate gjithsej: 1

FISH PLANET

L61502512F
(Import eksport, perpunim, tregtim , me shumice e pakice e te gjitha llojeve te produkteve te akuakultures detare dhe tokesore. Hapja e ambienteve te bar restoranteve , hoteleri , ambienete per kryerjen e tregti)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni