Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Elida Heba
Rezultate gjithsej: 2

Albanian Beverages Group

K79818401U
(Tregtimi me shumicë dhe pakicë dhe import-eksporti të artikujve të ndryshëm industrialë, ushqimorë, bujqesorë, blegtorialë, lendë të para, pije, veshmbathje e konfeksione, makineri e pajisje kancelar)

Polican ALL

SPARK FUTURE

L61626003H
(Projektimi, realizimi, instalimi dhe/ose tregtimi i sistemeve elektrike, sistemeve të ndriçimit paneleve diellore. Ofrimin e shërbimit të projektimit, zhvillimit, realizimit, mirëmbajtjes të impianteve/si)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni