Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Elsa Baçi
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIAMOND HILL & SPA

K83204402V
(Aktivitet ndertimi ne zbatim germime dheu muratur beton arme ndertime banesa mbi 8 kate ndertim rruge ,ura, ujsjellsa ,kaskade mbi 10 metra, kanalizime, projektim objekte civile, industriale turistike dhe rruge)

Fier 5632659 ALL

FIENERGI

M23127402O
(1. Prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë; 2. Prodhimi i gazit; shpërndarja e lëndëve të gazta nëpërmjet tubacioneve; 3. Projektimi, ndërtimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i centrale)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni