Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Eno Veshi
Rezultate gjithsej: 3

AZ Trading

L81515016F
(Tregetimi i te gjitha llojeve te letres se aluminit per industrine ushqimore dhe nenproduktet e tij ,tregetim te mallrave,materialeve,automjeteve, mjeteve industriale me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme,)

Tiranë ALL

GJIROKASTRA SOLAR

L82818602F
(Veprimtari ekonomiko-juridike ne fushen e energjitikes, duke percaktuar, por pa kufizuar veprimet e papermendura: krijimi i sistemeve elektroenergjitike, prodhim. import, eksport te energjise elektrike. me t)

Gjirokaster ALL

SARANDA NET

M41309037L
(Shoqëria do të ketë për objekt të veprimtarisë së saj kryerjen e çdo veprimtarie të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrjen në çdo veprimtari apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryejë një s)

Sarande ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni