Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Eno Veshi
Rezultate gjithsej: 2

AZ Trading

L81515016F
(Tregetimi i te gjitha llojeve te letres se aluminit per industrine ushqimore dhe nenproduktet e tij ,tregetim te mallrave,materialeve,automjeteve, mjeteve industriale me goma dhe zinxhire te tipeve te ndryshme,)

Tiranë ALL

GJIROKASTRA SOLAR

L82818602F
(Veprimtari ekonomiko-juridike ne fushen e energjitikes, duke percaktuar, por pa kufizuar veprimet e papermendura: krijimi i sistemeve elektroenergjitike, prodhim. import, eksport te energjise elektrike. me t)

Gjirokaster ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni