Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Erti Hasanaj
Rezultate gjithsej: 2

ATS & CONSTRUCTION (Ish ACCOUNTING AND TAX SOLUTIONS)

L61403026Q
(Punime te ndryshme rikonstruksioni ne ndertim. Mirembatje, rikonstruksione dhe ndertim i te gjitha godinave civile, industriale, ndertimeve publike, rrugeve, urave, ujesjellesave e kanaleve vaditese. Import-Eks)

Tiranë ALL

AMIR

L62401013A
(Punime të ndryshme në ndërtim. Për realizimin e qëllimit të mësipërm shoqëria ka të drejte: t’ju besoje të tretëve pjesë të punimeve të produkteve të saj ose shërbimeve; të përfundojë kont)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni