Skip to content

ATS & CONSTRUCTION (Ish ACCOUNTING AND TAX SOLUTIONS)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-12 14:25:48
JSON

NIPT: L61403026Q
Administrator: Erti Hasanaj
Objekti i Veprimtarisë: Punime te ndryshme rikonstruksioni ne ndertim. Mirembatje, rikonstruksione dhe ndertim i te gjitha godinave civile, industriale, ndertimeve publike, rrugeve, urave, ujesjellesave e kanaleve vaditese. Import-Eksport dhe montim I makinerive industriale dhe te ndertimi, paisje elektronike, aparatura survejimi dhe sisteme alarmi, i automjete te reja dhe te perdorura, materiale bujqesore dhe ushqimore, fruta perime, pjese kembimi, goma, bateri. Punime druri dhe mobilje, duralumini e metalike. Punime mobilimi per shkolla, universitete, spitale, zyra, salla konferencash, burgje, porte e aeroporte. Import-Eksport konfeksione, paisje hidrosanitare, hidraulike, elektrike, kancelari. Tregtim te disifektanteve e pesticideve. Mirembajtje e ambjenteve te jashme sikunder edhe gjelberimi dhe pastrImi i tyre. Import-Eksport dhe tregti me shumice e pakice te paisjeve mjekesor dhe te laboratorike, aparatura mjekesore dhe laboratorike, tregti per kite, reagent, materiale konsumi per laboratoret biokimik, fiziko-kimik, biologjike si edhe laboratoret e shkollave. Aktivitet ne fushen e tregtimit te materialeve te pastrimit, tregtimit te produketeve e kimikate per trajtimin e ujit te pijshem. Tregtim, zhvillim dhe mirembajtje te softwareve dhe. Impotim dhe tregtim te lendeve pirroteknike dhe fishekzjarreve. Tregtim I kafese, sherbim kateringu dhe hotelerie. Ofrim i siguracioneve te ndryshme. Materiale te buta, import - eksport i materiale te buta te te gjitha llojeve. Prodhim dhe tregtim veshjesh, konfeksionesh me shumice, uniforma pune me logo biznesi te stampuara ose me qendisje me porosi duke perfshire veshje profesionale pune , veshje dhe tekstile per spitale, shkolla, OJF. Klinika, Fondacione, Bare, Restorante. Si dhe kompletimin e bareve, hoteleve, restoranteve me perde, mbulesa peceta tavoline, carcafe etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ATS & CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/02/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, rruga Hoxha Tahsim, pallati 11, kati 3, nr 5/1

Adresa:
Tirane, Farke, MJULL BATHORE, Rruga “Dervish Shaba”, Objekt ne Ndertim (Vila Banimi Individuale)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.01.2022
Statuti i shoqerise
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 16 278 484,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 353 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 091 311,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 612 532,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 261 926,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:104 884 187,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:22 612 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 419 842,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:39 194 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:822 500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala