Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ervin Aliaj
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

ULYSSES ENTERPRISES

K91817016B
(Sherbime postare,sherbime ekspres per dergesat postare ne hyrje dhe dalje.Te ndermarre sherbimet e agjentit doganor ne menyre qe te lehtesoje aktivitetin e saj.Aktivitet ne fushen e ndermjetesimit dhe te per)

Tirane 9492613 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Tirana Factoring & Lease

L21811017T
(Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj vetëm faktoringun vendas dhe/ose ndërkombëtar me ose pa garanci, mbajtja dhe/ose mbledhja e llogarive klient si dhe çdo veprimtari tjetër që lidhet me tran)

Tiranë 24037838 ALL

BRATAJ STONE 22

M26814207E
(Aktivitet ne fushen e shfrytezimit, prodhimit, perpunimit dhe tregetimit te lendeve minerare.Shfrytezim kavash minerale. Prodhim, përpunim dhe tregtim te lendeve minerare. Import eksport i lendeve minerar)

Vlore ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni