Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:FINSEC AG
Rezultate gjithsej: 1

FINSEC PORT

L31909002M
(Shoqëria do të ketë për objekt veprimtarie zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit miratuar me VKM nr. 505 date 30.05.2013 si dhe çdo aktivitet tjetër ndihmës apo plotësues )

Tiranë -3758368 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni