Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Faik Gerxhi
Rezultate gjithsej: 2

GIEFFE GROUP HOME TILE

L91322047S
(Tregtimin me shumicë e pakicë të materialeve të ndërtimit, qeramike dhe hidrosanitare, hidrotermoizoluese, pllaka për shtrim veshjesh, shitblerje e objekteve të ndërtimit, punime duralumini e punime pll)

Vorë ALL

House of Colors

M11510004U
(Prodhimin, import eksport, tregtimin me shumice dhe pakice te bojrave te ndryshme per lyerje ne fushen e ndertimeve civile dhe cdo sektor ku gjen aplikim perdorimi i bojrave si dhe te materialeve te ndertimit a)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni