Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Faik Sinanaj
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

ZDRAVO

J84003411K
(Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike te veprave me karakt)

Lushnje 6662965 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni