Skip to content

Videomobile
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-26 10:45:34
JSON

NIPT: L71914008U
Administrator: Fatbardh Merko
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt ndertimin, tregtimin dhe dhenien ne qera te aparaturave elektronike te duhura per te filmuar, rregjistruar, perpunuar dhe shperndare sinjale audio, video dhe grafike, si dhe prodhimin e sherbimeve kinematografike, televizive, ne evente dhe manifestime, perfshire organizimin e ketyre te fundit edhe perdorimin tregtar te te drejtave dhe hapesirave publicitare per arritjen e objektivit te shoqerise, shoqeria mund te kryeje - po jo si objekt prevalues dhe jo ndaj publikut operacione te luajtshme, te paluajtshme dhe financiare te cdo lloji (perjashtuar mbledhja e kursimit dhe ushtrimit te kreditit dhe sa lejohet me ligj vetem subjekteve te pajisur me kritere te vecanta qe nuk zoterohen nga shoqeria), perfshire leshimin e garancive reale dhe personale ne favor te vet ose te paleve te treta, si dhe marrjen e pjesemarrjeve dhe interesave te perbashketa ne shoqeri te tjera ose ente, konsorciumc etj qe kane qellim te njejte, te perafert ose shtese duhet kuptuar shprehimisht perjashtuar nga objekti i shoqerise cdo aktivitet i llojit specifikisht profesional dhe/ ose i specializuar per ushtrimin e te cilit eshte kerkuar cdo forme aftesimi, autorizimi, ose titulli qe shoqeria edhe ne personin e administratoreve te vet nuk zoteron
Emërtime të tjera Tregtare: Videomobile
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/07/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 760 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Bedri Karapici, pasuria ambient sherbimi Nr.11 kati perdhe me siperfaqe totale 59.82 m2 dhe Garazh Nr.9,10,l l,38,40,42,43 me siperfaqe 209.74 m2, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 14.01.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese së Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 21.01.2019
Kontrate Shitblerje Kuotash, date 17.01.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 14.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 15 050 356,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 212 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 566 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 316 607,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 865 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:112 881 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:73 651 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:93 645 284,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:69 385 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:16 404 127,00
Punuar Nga : P. Nikolli/ A.Baja