Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Florant Avdolli
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

AVDOLLI 

K14721001P
(Prodhimi dhe tregtimi me shumice e pakice i materialeve te ndryshme te ndertimit. Perpunim i materialeve drusore per ndertim dhe tregtimi i tyre. Import eksport per mallra industriale dhe ushqimore. Servis per )

Korçë 8116925 ALL

DISHNICA ENERGJI

K94015001S
(Prodhimin e energjisë elektrike nga centralet elektrike ekzistuese me kapacitet të përgjithshëm jo me të madh së 5 MW në përputhje me standardet e paraqitura në Rregulloret e miratuara nga METE. Blerje)

Korçë 181366 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni