Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Florian Kalia
Rezultate gjithsej: 3

FORSITEK

L61423023A
(Instalime, konfigurime dhe mirëmbajtje të pajisjeve regjistruese digjitale audio/vizive dhe programeve kompjuterik audio/viziv, shit-blerje të pajisjeve elektronike (kompjutera, mixera, mikrofona), ndërtim )

Tiranë ALL

LVD

M01407014I
(Krijimi dhe zhvillimi i zyrave të ndërmjetësimit për pasuritë e paluajtshme ose në mënyrë të pavarur ose nëpërmjet nënshkrimit të një kontrate të veçantë Franchising. Shërbimi si përfaqësues)

Tiranë ALL

Ctrl HOME

M02209022F
(Krijimi dhe zhvillimi i zyrave te ndermjetesimit per pasurite e paluajtshme ose ne menyre te pavarur ose nepermjet nenshkrimit te nje kontrate te veçante Franchising. Sherbimi si perfaqesues shitjeje e marketi)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni