Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Frident Kuqi
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

SKENDERI G

K04004205V
(Tregtim me pakice te karburanteve, gazit te lengeshem dhe vajrave lubrifikante. Ndertime civile, industriale turistike, rruge, ura, kanalizime, projektim, import-eksport, materiale ndertimi, hidrosanitare, e)

Tirane 70778500 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROPETROL DURRES ALBANIA (ish "Europetrol SG Sh.a")

K24010212N
(Perpunimi,transporti dhe tregtimi me shumice i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj.Krijimin,shfrytezimin e depove te karburanteve te zoteruara teresisht ose te marra me kontrate nga Shoqeria.Blerjen ose mar)

Tiranë 115767481 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni