Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gazmend Haxhia
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

ASG

K02023001W
(Dhenien e automjeteve me qera. Transport kombetar udhetaresh me automjete dhe me shofere. Transport nderkombetar udhetaresh me automjete dhe shofere. Sherbimin e shoqerimit teknik ne transportin jonormal me mje)

Tirane 18960390 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LANDWAYS INTERNATIONAL (Ish ALBANIA EXPERIENCE, Ish LANDWAYS)

K61422004L
(Shitje bileta avioni, trageti dhe treni në të gjitha destinacionet që menaxhojnë shoqëritë përkatëse, udhëtime turistike në të gjitha destinacionet turistike në Shqipëri dhe në bote, paketa turist)

Tiranë 25526114 ALL

UNIVERSITETI " POLIS "

K62308008S
(Universiteti POLIS ushtron aktivitet me karakter akademik, kërkimor-shkencor dhe aplikativ. Ai ofron edukim në gjuhën shqipe dhe angleze në nivelet 5 – 8 të kualifikimit sipas Kornizës Shqiptare të )

Tirane -27721529 ALL

ALBANIA HEALTH AND SAFETY CENTER

L62205042E
(Trajnime në fushën e sigurisë teknike, sigurisë në ambientet e punës; Trajnime për sigurinë rrugore etj. Fushata sensibilizuese. Trajnime të ndryshme dhe për komunitete që afektohen nga vepra infrast)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni