Skip to content

UNIVERSITETI " POLIS "
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-23 10:58:49
JSON

NIPT: K62308008S
Administrator: Sotir Dhamo
Objekti i Veprimtarisë: Universiteti POLIS ushtron aktivitet me karakter akademik, kërkimor-shkencor dhe aplikativ. Ai ofron edukim në gjuhën shqipe dhe angleze në nivelet 5 – 8 të kualifikimit sipas Kornizës Shqiptare të Kualifikimit (programe profesionale post sekondare, bachelor, master i shkencave, master profesional, master ekzekutiv dhe doktoraturë) si dhe kurse formimi profesional në kuadër të të mësuarit gjatë gjithë jetës. Në përputhje me vizionin dhe misionin e tij POLIS gjithashtu kryen kërkim shkencor bazë, të aplikuar dhe inovacion. Në këtë kuptim kryen publikime, organizon workshope, shkollë verore, konferenca, seminare, simpoziume, leksione të hapura, ekspozita, konkurse, etj në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. POLIS ofron gjithashtu shërbime kancelerie (printim, fotokopjim, skanim, etj). POLIS ofron shërbim të analizave laboratorike (analiza mjedisore – uji, toke, ajri dhe matje të eficencës energjitike) për qëllime didaktike, kërkimore por dhe si shërbim ndaj të tretëve. POLIS ka krijuar struktura që mbështesin krijimin e bizneseve të reja (start-up-et) në industritë kreative. POLIS ofron gjithashtu shërbime konsulence në fushat e ekspertizës. Projektim dhe konsulencë në kategoritë si më poshtë: Plane ndërsektoriale, rajonale dhe vendore. Projektim arkitekturor për objekte banimi, industriale, turistike, sportive, qëndra tregtare, social kulturore, kulti, arsimore, spitalore, terminale në infrastrukturë dhe vepra arti në infrastrukturë. Projektim interieri dhe pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. Përgatitje terma reference, detyrë projektimi, këshillim, asistencë, monitorim, V.N.M. (Vlerësim Ndikim Mjedisi) dhe V.S.M. (Vlerësim Strategjik Mjedisi). Shoqëria do të licensohet në përputhje me legjislacionin në fuqi për hapjen dhe operimin e institucioneve arsimore parashkollore, të arsimit bazë, arsimit të mesëm të ulët dhe arsimit të mesëm në gjuhë amtare ose të huaj. Dhenia me qera dhe nenqera e pasurive te paluajtshme.
Emërtime të tjera Tregtare: UNIVERSITETI " POLIS "
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/03/2006
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri 5

Faqja Web:
www.univestitetipolis.edu.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 23.06.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 08.06.2010
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 951 860,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 234 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 10 090 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 641 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 785 615,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -27 721 529,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 459 353,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 372 828,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 13 754 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 17 884 558,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 11 043 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 6 077 265,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:255 307 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:257 387 736,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:239 495 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:233 778 914,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:229 566 574,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:179 544 509,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 187 056 982,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 199 394 356,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 228 241 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 198 857 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 139 114 346,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 109 918 049,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja