Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gentian Gaba
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

CITRUS

L41519004V
(Tregtimi me pakice i produkteve te ndryshme industrial, produkteve te kancelarise, tonerave dhe pjeset e kembimit per printera e fotokopje, paisje shumefishimi, paisje e sherbime IT, sherbime konsulence. Trajni)

Tiranë 2190704 ALL

Eurasia

L61503051A
(Tregetimi i pajisjeve te zyres, printera, fotokopje, kompjutera si dhe çdo pjese kembimi e servisi per to, tonera per printera, kancelari, etj. Servis per printera dhe fotokopje. Tregetimi i vajrave lubrifikan)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni