Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gentian Gaba
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

CITRUS

L41519004V
(Tregtimi me pakice i produkteve te ndryshme industrial, produkteve te kancelarise, tonerave dhe pjeset e kembimit per printera e fotokopje, paisje shumefishimi, paisje e sherbime IT, sherbime konsulence. Trajni)

Tiranë 2190704 ALL

Eurasia

L61503051A
(Tregetimi i pajisjeve te zyres, printera, fotokopje, kompjutera si dhe çdo pjese kembimi e servisi per to, tonera per printera, kancelari, etj. Servis per printera dhe fotokopje. Tregetimi i vajrave lubrifikan)

Tirane ALL

Blueprint Technologies

L82428011G
(Tregtimi i produkteve të Teknologjisë së Informacionit (Hardware dhe software) si kompjutera, printera, fotokopje, skaner, servera etj. Tregtimi i pjesëve të konsumit e të këmbimit dhe servisi për këto)

Tiranë ALL

Print IT Citrus Retail

M31310017B
(Shitje Kancelari, printera, Paisje kompjuterike elektronike etj.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni