Skip to content

Eurasia
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-15 13:31:55
JSON

NIPT: L61503051A
Administrator: Gentian Gaba
Objekti i Veprimtarisë: Tregetimi i pajisjeve te zyres, printera, fotokopje, kompjutera si dhe çdo pjese kembimi e servisi per to, tonera per printera, kancelari, etj. Servis per printera dhe fotokopje. Tregetimi i vajrave lubrifikante, antifrize e produkte te tjera te industrise automekanike, servis makinash.
Emërtime të tjera Tregtare: Eurasia
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/02/2016
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 600 000,00
Numri i pjesëve: 3 600
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: CITRUS, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 17.03.2014, me NIPT L41519004V, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Fortuzi, Pallati nr.134, Kati I – re dhe me perfaqesues ligjor Gentian Gaba. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 15.12.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mirsida Gaba; Ismail Gaba; Gentian Gaba
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: Me date 12.11.2021, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr. 7426 Rep., Nr.3027 Kol., lidhur midis Gentian Gaba (Barredhenes) dhe Alpha Bank Albania SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron Gentian Gaba ne shoqerine Eurasia SHA si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga "Siri Kodra", magazine te zona kadastrale 8040, nr.pasurie 8/186.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.12.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 200 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 077 468,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 036 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -637 508,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 043 405,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:5 030 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 304 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 910 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 296 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 332 019,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani