Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gerond Meçe
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

Advanced Business Solutions - ABS  (ish “ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS – ABS”)

K21710002J
(Tregetimi, import-eksport i paisjeve elektronike, informatike, mekanike te telekomunikacionit, te linjave dhe makinerive, te pjeseve te ndryshme te kembimit. Ofrimi i sherbimeve te ndryshme telefonike, te inter)

Tiranë 57323072 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PRONET

K31521002N
(Shërbime publike në fushën e internetit, telekomunikacionit, teleinformatikës, informatikës, import-eksport të paisjeve dhe pjesëve elektronike dhe informatike, linjave dhe makinerive, veprimtaria e ndë)

Tiranë 3216010 ALL

Artificial Intelligence Business Solutions

M01412006T
(Dizenjim softuer. Këtu përfshihet analiza e kërkesave të sistemit softuer, projektimi i arkitekturës dhe projektimi i detajuar i sistemit softuer. Zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh software. Këtu përfs)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni