Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Halit Bajraktari
Rezultate gjithsej: 1

BAJRAKTARI 93

M36704401I
(Fusha e kerkimit,zbulimit,prodhimit, shfrytezimit dhe tregetimit te mineraleve te ndryshme metalore dhe jo metalore( krometj) me shumice e pakicedheeksport import e ndermjetesim per tregje te mineralit te kr)

Bulqize ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni