Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Helidon Rruga
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

CORAL

K41413507S
(Aktivitet në fushën e ndërtimit, bar, restorant, investitor, tregtim dhe zënie peshku. Përpunim produkte deti. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit, kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari të ve)

Durrës 138260069 ALL

FISH PLANET

L61502512F
(Import eksport, perpunim, tregtim , me shumice e pakice e te gjitha llojeve te produkteve te akuakultures detare dhe tokesore. Hapja e ambienteve te bar restoranteve , hoteleri , ambienete per kryerjen e tregti)

Durrës ALL

LUI AGRO

L62119503M
(Import-eksport, tregti me shumicë e pakicë e mallrave të ndryshme ushqimorë, industriale, bujqësore, blegtorale, pije të ndryshme, artikuj higjeno-sanitarë, detergjentë, artikuj shtëpiakë e produkte t)

Durrës ALL

ORGANIZATA E MENAXHIMIT TE PORTIT TE PESHKIMIT DURRES- OMPD SHPK

M01817501A
(Menaxhimin e Portit të Peshkimit, menaxhimi i aktivitetit të peshkimit, burimeve peshkore. Zënie, grumbullimin, përpunimin dhe tregtim me shumicë e pakicë të prodhimeve të detit, brenda dhe jashtë vend)

Durrës ALL

LTE SECURITY

M02104508S
(Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave si dhe veprimtarisë social-kulturore, sportive, fetare e politike, nënkategoria 3 A. Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare, materiale dhe sen)

Durrës ALL

EDEL Company

M02424001S
(Ushtrimi i veprimtarise ne shitjen e produkteve te ndryshme para-farmaceotike si Vitamina dhe Suplemente apo produkte kozmetike te nje game te gjere te cilat jepen pa receten e mjekesore. Aktivitete te lejueshe)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni