Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ilir Karçini
Rezultate gjithsej: 1

VITRIOL

L71509008G
(Transporti rrugor nderkombetar per vete dhe per palet e treta, Tregtimi me shumice, i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tjera te tyre; Veprimtari imobiliare, veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertim, shitj)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni