Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ilir Qafa
Rezultate gjithsej: 3

RehatFare

L72411003V
(Ushtrimin e të gjitha veprimtarive në fushën e menaxhimit të Website dhe Portaleve me përmbajtje të ndryshme. Konkretisht: Menaxhimin e Websiteve, Portaleve me përmbajtje të ndryshme. Media Vizive infor)

Tiranë ALL

IN PRIMIS SH.P.K

L72414023E
(Zyrë Avokatie e cila ofron shërbime ligjore dhe konsulenca të ndryshme. Ofrimi i shërbimeve ligjore për individët, personat fizikë dhe juridikë, shqiptarë dhe të huaj. Përfaqësimi i këtyre personav)

Tiranë ALL

House of Colors

M11510004U
(Prodhimin, import eksport, tregtimin me shumice dhe pakice te bojrave te ndryshme per lyerje ne fushen e ndertimeve civile dhe cdo sektor ku gjen aplikim perdorimi i bojrave si dhe te materialeve te ndertimit a)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni